Hiển thị tất cả 8 kết quả

-44%

Du thuyền thăm quan trong ngày

Du thuyền Ambassador Day cruise 6* vịnh Hạ Long

1.400.000

Thời gian:  Hải trình 8 tiếng
Khởi Hành:  Hàng ngày
Địa chỉ: Bến Sun Group - Vịnh Hạ Long

-54%
1.200.000

Thời gian: Hải trình 6 tiếng
Khởi Hành: Hàng ngày
Địa chỉ: Bến Tuần Châu - Vịnh Lan Hạ

-33%

Du thuyền thăm quan trong ngày

Du thuyền Hercules tour Hạ Long 6h trong ngày

900.000

Thời gian: Hải trình 6 tiếng
Khởi Hành: Hàng ngày
Địa chỉ: Bến Tuần Châu - Vịnh Hạ Long

-31%

Du thuyền thăm quan trong ngày

Du thuyền Iris cruise tour Hạ Long 6h trong ngày

1.250.000

Thời gian: Hải trình 6 tiếng
Khởi Hành: Hàng ngày
Địa chỉ: Cảng Sun Group - Vịnh Hạ Long

-51%
1.525.000

Thời gian: Hải trình 8 tiếng
Khởi Hành: Hàng ngày
Địa chỉ: Bến Tuần Châu - Vịnh Lan Hạ

-31%

Du thuyền thăm quan trong ngày

Du thuyền La Casta daily cruise 5* tour 1 ngày

1.150.000

Thời gian: Hải trình 7,5 tiếng
Khởi Hành: Hàng ngày
Địa chỉ: Bến Tuần Châu - Vịnh Hạ Long

-21%

Du thuyền thăm quan trong ngày

Du thuyền Queen cruise tham quan Hạ Long 1 ngày

1.100.000

Thời gian: Hải trình 7 tiếng
Khởi Hành: Hàng ngày
Địa chỉ: Bến Tuần Châu - Vịnh Hạ Long

-30%

Du thuyền thăm quan trong ngày

Du thuyền Sea Octopus day cruise thăm Vịnh 7h

1.150.000

Thời gian: Hải trình 7 tiếng
Khởi Hành: Hàng ngày
Địa chỉ: Bến Sun Group - Vịnh Hạ Long