Hiển thị tất cả 3 kết quả

-37%

Combo Du thuyền Hạ Long - Lan Hạ

Du thuyền ăn tối 5 sao Ambassador Dinner cruise

950.000

Thời gian:  Hải trình 4 tiếng
Khởi Hành:  Hàng ngày
Địa chỉ: Bến Sun Group - Vịnh Hạ Long

-45%
850.000

Thời gian:  Hải trình 4 tiếng
Khởi Hành:  Khởi hành 10h00 & 18h00 hàng ngày
Địa chỉ: Bến Tuần Châu - Vịnh Hạ Long

-38%
800.000

Thời gian:  Hải trình 4 tiếng
Khởi Hành:  Khởi hành 18h00 hàng ngày
Địa chỉ: Bến Sun Group - Vịnh Hạ Long